Beskytte udendørsbelysning/ Special producerede sikkerhedsskruer

En af vores kunder havde et ønske om at beskytte allerede eksisterende udendørs belysning mod tyveri og hærværk.

Udgangspunktet var et ønske om et standard produkt i rustfrit materiale. Kravet var, at skruen skulle være undersænket med hals og at fjernelse af skruen, af en ikke autoriseret, skulle besværliggøres.

Udviklingen foregik med dialog mellem kunden og vores konsulent, hvor problemstillingen blev klarlagt. Efter adskillige løsningsmodeller med standardvarianter, endte vi med at udvikle vores egen skrue, som blev visualiseret gennem Præstmark’s Creo 3D CAD-system.

Resultatet blev en rustfri undersænket skrue med hals udformet med 3 unikke huller i hovedet, der gør det umuligt at afmontere den enkelte skrue uden specialværktøj.

Præstmark igangsatte produktion af en prototype og vi kunne efter få uger levere det færdige produkt til kunden.

Ovenstående er et eksempel på, hvordan vi med sparring og innovativ tankegang finder frem til et helt unikt specialprodukt, så alle kundens ønsker og behov tilgodeses.

For Præstmark handler det altid om at lytte til vores kunders udfordringer og ønsker, for derefter at få optimeret produkterne, så det bliver den rigtige løsning til den rette applikation og selvfølgelig til den rigtige pris.

Se mere om os, vores kompetencer og produkter her.

Et udviklingsforløb kan se således ud:

  • Problemstilling
  • Skitser og idegenerering
  • 3D Creo model
  • Prototype (3D print)

NYT NØGLEFRIT ADGANGSSYSTEM TIL ALLE

Luk op med din Mobil for at få adgang til dit skab.

Værkføren administrerer adgangen til samtlige skabe via sin App og giver individuel adgang til f.eks. værktøjs-/kemikalie-/administrations- og elskabe.
Ingen nøgleadministration og let adgang via gratis App.
Southco Keypanion App process